Bezpečnostní Architekt

IT Development & Consultancy

Full-time

Praha

Přichází příležitost zapojit se do klíčových projektů digitalizace státní správy. V Digitální a informační agentuře (DIA) budujeme týmy, připravené na velké výzvy. V prostředí, kde smysl nejsou jen obecné řeči. Kde vznikají spojení, která opravdu pomáhají. Státu, lidem, nám všem. Teď je jedinečná možnost být u toho. Je čas vyměnit nespokojenost za monitorem za tvořivost při upgradu veřejné správy. Nejde nám o procenta ziskovosti ani rychloobrátkové aplikace, ale o opravdu stěžejní projekty v IT architektuře státu.

Hledáme Bezpečnostního Architekta, který bude za ochranu našich systémů dýchat. Navrhovat, vytvářet, testovat a implementovat bezpečnostní opatření, která budou sloužit všem občanům. Pomozte nám zabezpečit upgrade státu. Buďte u toho.

 

Jaké budou vaše klíčové odpovědnosti:

Jako Bezpečnostní Architekt budete hrát klíčovou roli v následujících oblastech aktivit odboru:

Návrh bezpečnostní architektury:

 • Navrhovat a implementovat bezpečnostní architekturu informačních systémů v souladu s nejnovějšími standardy a požadavky na kybernetickou bezpečnost.
 • Zajišťovat, aby bezpečnostní architektura byla integrována do celkové architektury projektu.

Hodnocení rizik a bezpečnostních hrozeb:

 • Provádět hodnocení rizik v prostředí informačních systémů a identifikovat bezpečnostní hrozby.
 • Navrhovat a implementovat opatření k minimalizaci identifikovaných rizik a hrozeb.

Konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti:

 • Poskytovat odborné konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti pro další orgány veřejné moci.
 • Školit a informovat týmy o bezpečnostních postupech a nejlepších praktikách.

Incidentní reakce a analýza:

 • Vypracovávat plány pro incidentní reakce a koordinovat opatření v případě kybernetických incidentů.
 • Provádět analýzu incidentů a navrhovat preventivní opatření pro budoucnost.

Audity bezpečnosti:

 • Provádět pravidelné audity bezpečnosti informačních systémů a vyhodnocovat jejich dodržování bezpečnostních standardů.
 • Zajišťovat, aby systémy byly v souladu s příslušnými regulacemi a normami.

 

Jaké zkušenosti byste měli mít:

 • Zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní architektury optimálně 5 let.
 • Odborné znalosti v oblasti hodnocení rizik, analýzy bezpečnostních incidentů a implementace bezpečnostních opatření.
 • Certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti (např. CISSP, CISM, CEH) jsou výhodou.
 • Schopnost komunikovat s technickými i ne-technickými stakeholdery.
 • Znalost právního a regulačního rámce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Co dostanete na oplátku:

 • Restart smysluplnosti kariéry. Hrdost. Být u digitální transformace veřejné správy.
 • Upgrade schopností a znalostí.
 • Tvůrčí prostředí a podporu týmu DIA.

Are you interested? Or you don't see the right fit for you?

Please drop us a line and let us see whether there is a role that fits your skills and talent!

Any questions? Get in touch with Milan!

Milan Vyleťal

Milan Vyleťal

Capability & Innovation Manager