SAP Business One nebo SAP S/4HANA Public Cloud? Správná volba pro vaši firmu

Malé a střední podniky, které se rozhodly pro technologii od SAP, mají na výběr mezi Business One a S/4HANA Public Cloud. Zatímco pro firmu s méně než 50 zaměstnanci to může být jasné, pokud jde o střední firmu s 51-1000 zaměstnanci, je situace mnohem složitější. Např. 15 % recenzí systému S/4HANA na serveru G2 pochází od malých podniků, zatímco 16,4 % recenzí systému Business One pochází z firem, které se klasifikují jako velké. 

digital transformation

Proč dvě řešení?

Produkt SAP Business One je přizpůsoben malým firmám napříč odvětvími a nabízí integrovaná řešení pro řízení podniku, včetně účetnictví, prodeje, řízení zákazníků a řízení zásob.

Naproti tomu SAP S/4HANA Public Cloud je určen pro středně velké organizace. Jedná se o cloudové řešení, které se může pochlubit komplexními funkcemi zahrnujícími strojové učení (ML), umělou inteligenci (AI), analytiku a robotickou automatizaci procesů (RPA). Tento modulární ERP systém umožňuje uživatelům vytvářet personalizované pracovní prostředí, čímž zvyšuje provozní efektivitu celé organizace.

Exkluzivní funkce v systému SAP S/4HANA

Ačkoli oba systémy nabízejí robustní funkce, SAP S/4HANA Public Cloud má některé funkce navíc. Zde jsou ty nejdůležitější:

 • Pokročilá správa financí.
  Kromě základních účetních funkcí nabízí systém S/4HANA řízení peněžních toků v reálném čase, podporu online zpracování plateb a komplexní sadu nástrojů compliance management.

 • Řízení výroby. 
  S/4HANA vyniká v oblasti řízení výroby a nabízí MRP, BOM, jakož i školení o bezpečnosti. Podporuje diskrétní i procesní výrobu.

 • Řízení zásob. 
  Řízení zásob v systému S/4HANA vychází vstříc složitým potřebám větších podniků a zahrnuje podporu čárových kódů a RFID, granulární sledování zásob, řízení skladů a prediktivní analýzu budoucích požadavků na zásoby.

 • Řízení nákupu. 
  Nákupní nástroje S/4HANA překonávají Business One díky funkcím, jako je segmentace dodavatelů, sledování transakčních dat v reálném čase a samoobslužný modul pro zaměstnance pro centralizovanou správu objednávek.

 • Řízení kvality. 
  S/4HANA zajišťuje konzistentní kvalitu výrobků díky kontrolám materiálu a výrobních šarží, včasnému odhalování rizik a uzavřenému systému řízení kvality.

 • Řízení prodeje. 
  Oba systémy podporují řízení prodeje, systém S/4HANA však nabízí komplexnější sadu nástrojů vhodnou pro větší organizace.

 • Produktové technologie. 
  S/4HANA se může pochlubit většími možnostmi v oblasti produktových technologií, přičemž klade důraz na podporu operačních systémů, škálovatelnost a zabezpečení.

Správná volba?

Volba mezi SAP Business One a SAP S/4HANA Public Cloud do značné míry závisí na cílech a odvětví konkrétního podniku.

Obecně platí, že čím specifičtější jsou potřeby společnosti - jedinečné procesy vyžadující úpravy na míru, tím pravděpodobnější je, že S/4HANA Public Cloud bude tím správným řešením. Pokud jsou pro vaši činnost klíčové řízení zásob a plánování výroby, využijete robustnější řešení. Pokud se spoléháte na řadu dalších softwarových systémů, mohou být rozhodujícím faktorem pokročilé integrační možnosti řešení S/4HANA Public Cloud. Správná volba pro vaši společnost proto vyžaduje zkušené konzultanty, kteří se dobře orientují v obou systémech a dokáží porozumět vašim byznysovým potřebám.

Což nás přivádí k dalšímu důležitému aspektu, a tím je velikost sítě implementačních partnerů. Vzhledem k tomu, že Business One je ve srovnání s S/4HANA Public Cloud okrajovým řešením, existuje výrazně vyšší hrozba lock-in ze strany implementačního partnera. 

Proč tedy vždy nevybrat S/4HANA Public Cloud, který se může pochlubit větším množstvím funkcí, lepší podporou a rozšířenými možnostmi integrace? Důvodem je, že je o něco dražší z hlediska licencování. Rozsáhlé možnosti přizpůsobení jsou sice přínosné, ale mohou se stát i přítěží, pokud jsou vaše potřeby relativně standardní. Implementace a údržba systému S/4HANA navíc vyžaduje vysoce kvalifikované zdroje nebo externí partnery.

Závěrem lze říci, že jak SAP Business One, tak SAP S/4HANA Public Cloud poskytují robustní řešení ERP. S/4HANA Public Cloud je však vhodnější pro firmy se specifickými a ne zcela standardizovanými potřebami. V neposlední řadě tato volba minimalizuje lock-in ze strany partnerů a slibuje dlouhodě i lepší zákaznickou podporu, což může být nakonec rozhodujícím faktorem. 

Přihlaste se k odběru Actum Insights