Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

In dit gedeelte van onze website vindt u alle informatie over de principes en procedures die worden toegepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website en uw rechten, volledig in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna “AVG” genoemd) .

Wie werkt er met uw persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn wij, ACTUM Digital Group, in het bijzonder de volgende bedrijven die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken:

Actum, s.r.o., met statutaire zetel in Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, identificatienummer (IČ): 25090607, geregistreerd in het handelsregister bijgehouden door de stadsrechtbank van Praag, sectie C, invoernummer 48835,

Actum x, s.r.o., met statutaire zetel in Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, identificatienummer (IČ): 05908841, geregistreerd in het handelsregister bijgehouden door de stadsrechtbank van Praag, sectie C, invoernummer 272831,

Actum Digital GmbH, met statutaire zetel in Rüttenscheider Straße 143, 45130 Essen, Duitsland, bedrijfs-ID: HRB 31295,

Actum Digital B.V., statutair gevestigd te Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, Nederland.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens kan ook voor u worden uitgevoerd door andere verwerkers, waaronder maar niet beperkt tot marketingbureaus die we grondig hebben doorgelicht en waarmee we schriftelijke overeenkomsten hebben gesloten. De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook worden uitgevoerd door de aanbieders van verwerkingsprogramma's, diensten en applicaties. Informatie over het gebruik van specifieke toepassingen vindt u in de volgende sectie.

Waar werken we met uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor duidelijk omschreven doeleinden, waarvan een overzicht wordt gegeven in dit gedeelte van onze website. We zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden verwerken zonder uw toestemming.

IP-adres en cookies

Uw IP-adres is nodig om onze website voor u te kunnen tonen. We slaan ook uw IP-adres samen met de toegangsdatum van de website op in het toegangslogboek, maar alleen om de veiligheid van onze website te waarborgen. Uw IP-adres wordt 180 dagen in het toegangslogboek opgeslagen, daarna wordt het automatisch verwijderd.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

Technische en voorkeurscookies

Dankzij deze cookies onthoudt onze website bijvoorbeeld de taal die je hebt gekozen. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en gebruiken ze uitsluitend voor dat doel. Deze cookies worden in uw browser opgeslagen tot het moment dat u de cookies verwijdert.

Analytische cookies

We gebruiken verschillende analytische tools om te controleren hoe onze website werkt:
Google Analytics voor het meten van websiteverkeer
HotJar om erachter te komen of het gebruik van onze website intuïtief is voor bezoekers
De Google Analytics-cookie wordt maximaal twee jaar bewaard vanaf het laatste bezoek aan onze website; de HotJar-cookie wordt bewaard voor een periode van één jaar vanaf uw laatste bezoek.

We sturen alleen anonieme gegevens naar de twee tools, die op geen enkele manier met u in verband kunnen worden gebracht.

Als u ons uw toestemming geeft, maken wij ook gebruik van de volgende diensten:

Leady.cz en Salesfeed voor bedrijfsidentificatie en personalisatie van communicatie

Personalisatie cookies

Om het gebruik van de website voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken verzamelen wij (mits uw voorafgaande toestemming) informatie over de pagina's die u heeft geopend tijdens uw bezoek aan onze website. Hierdoor kunnen wij de volgende keer dat u onze website bezoekt, relevante inhoud aan u tonen of u direct begeleiden naar wat u zoekt. Personalisatie cookies worden in uw browser opgeslagen tot het moment dat u de cookies verwijdert.

Advertentiecookies

Dankzij advertentiecookies kunnen we u, mits uw voorafgaande toestemming, relevante advertenties tonen. Concreet gebruiken we cookies van de volgende advertentiediensten op onze website: Google AdWords, DoubleClick, Facebook Ads, Sklik, AppNexus en Rubicon. Informatie over de werking van deze cookies vindt u op de websites van de afzonderlijke aanbieders.

Contactformulieren

Contactformulieren – interesse in dienstenVoor al uw vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier of we gaan samen in gesprek over onze samenwerking. In de contactformulieren werken wij met uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het samenstellen van een aanbod van onze diensten, het bespreken van een aanbod of het beantwoorden van uw vraag, voor een periode van maximaal 12 maanden vanaf het indienen van het formulier, tenzij u toestemming geeft voor aanvullende verwerking van uw gegevens .

Contactformulieren – carrière

Via het contactformulier kunt u uw interesse kenbaar maken om bij ons bedrijf te komen werken. In het loopbaancontactformulier werken we met je naam, e-mailadres, telefoonnummer en je cv. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het bespreken van een vacature en indiensttreding, voor een periode van niet langer dan 12