Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens


 1. Overeenkomstig de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, verleen ik hierbij vrijelijk en vrijwillig toestemming aan de ACTUM Digital-groep, vertegenwoordigd door de volgende bedrijven:
  1. Actum, s.r.o., Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, bedrijfs-ID 25090607, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de arrondissementsrechtbank in Praag, sector C, dossiernummer 48835
  2. Actum+, s.r.o., Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, bedrijfs-ID 02785307, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de arrondissementsrechtbank in Praag, sector C, dossiernummer 223581,
  1. Actum x, s.r.o., Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, bedrijfs-ID 05908841, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de arrondissementsrechtbank in Praag, sector C, dossiernummer 272831,
  2. Actum Digital GmbH, Elisabethstraße 105, 40217 Düsseldorf, Duitsland, bedrijfs-ID HRB 77957,
  3. Actum Digital B.V., Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, Nederland,

hierna te noemen de “Gezamenlijk voor de Verwerking Verantwoordelijken”, om de volgende persoonsgegevens van mij te verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 1. De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor het ontvangen van incidentele commerciële mededelingen van de Gezamenlijk voor de Verwerking Verantwoordelijken op de volgende gebieden:
 • informatie over producten, diensten en andere nuttige materialen,
 • casestudies,
 • uitnodigingen voor evenementen, congressen en webinars.
 1. De toestemming wordt verleend voor een periode van vijf jaar na het verstrekken van toestemming.
 2. U geeft uitdrukkelijk toestemming tot het bovenstaande. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door te klikken op de afmeldingslink in e-mailcampagnes, een e-mail te sturen naar info@actumdigital.nl of een brief te sturen naar een van de Gezamenlijk voor de Verwerking Verantwoordelijken op het adres Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00.
 3. De persoonsgegevens worden verwerkt door de Gezamenlijk voor de Verwerking Verantwoordelijken en de volgende gegevensverwerker:
 • ActiveCampaign, LLC, een bedrijf voor e-mailmarketing
 1. Let wel, u hebt het recht om:
 • uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken,
 • informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • een kopie van uw persoonsgegevens aan te vragen,
 • inzage in deze gegevens aan te vragen,
 • rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen,
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen,
 • verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen,
 • een klacht in te dienen bij de toezichthouder, het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.