Impressum

ACTUM Digital B.V.

Rechtsvorm / Legal form: Besloten Vennootschap
Bezoekadres / Registered office: Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, Nederland
KvK-nummer / Chamber of Commerce number : 69334234

+31 646 621 703
info@actumdigital.nl 
www.actumdigital.nl


Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze websites is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud niet garanderen. Overeenkomstig § 7 par. 1 van de TMG-wet zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de TMG-wet zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om toezicht te houden op verzonden of opgeslagen informatie of om omstandigheden te onderzoeken die op onwettige informatie duiden. Dit heeft geen invloed op de verplichting die voortvloeit uit de algemene wetgeving om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren. ln dat geval ontstaat de aansprakelijkheid op de datum van kennisname van een specifieke schending. U kunt erop vertrouwen dat we, na kennisneming van dergelijke schendingen, de inhoud onmiddellijk zullen verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites waarop wij geen enkele zeggenschap of invloed hebben. Daarom kunnen we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. In alle gevallen ligt zowel de aansprakelijkheid als de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de externe websites bij de beheerder of aanbieder ervan. De websites waarnaar verwezen wordt zijn zorgvuldig onderzocht op mogelijke schendingen toen de links geplaatst werden, en er is geen onwettige inhoud aangetroffen toen de link tot stand werd gebracht. Tenzij er reden is om te vermoeden dat er sprake is van een vermoedelijke overtreding, kan continue toezicht op of controle van de pagina's waarnaar verwezen wordt echter redelijkerwijs niet van ons verwacht worden. Indien wij op de hoogte worden gesteld of op een andere manier kennis nemen van onwettige inhoud, zal een dergelijke link onmiddellijk worden verwijderd.

Copyright

De inhoud en andere werken op deze websites zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Voor het reproduceren, bewerken, verspreiden of iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur vereist. Het is uitsluitend toegestaan om de inhoud van deze website voor privé-, niet-commerciëel gebruik te downloaden en kopiëren. Voor zover de inhoud van deze website geen oorspronkelijk werk betreft dat gemaakt is door de uitgever van de website, worden de auteursrechten van derden geëerbiedigd (met name wordt terecht erkenning gegeven aan de auteur ervan). Breng ons echter op de hoogte indien u vermoedt of kennisneemt van een inbreuk op het auteursrecht. Indien wij kennisnemen van een inbreuk op het auteursrecht zullen wij de inhoud onmiddellijk en automatisch verwijderen.