Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

Udělujete tímto souhlas společnostem patřícím do skupiny WMC Group, a.s., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČ 24186821, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17695, jmenovitě společnostem: 

 • ACTUM, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČ 25090607, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48835 , 
 • ACTUM+, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČ 02785307, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223581, 
 • ACTUM x, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČ 05908841, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272831, 
 • ACTUM Digital GmbH, se sídlem Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf, Německo, ID Společnosti HRB 77957, 
 • ACTUM Digital B.V., se sídlem Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, Holandsko, 
 • WMC Praha, a.s., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4, IČ: 265 09 954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7532

dále jen „Správci“, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na actum@actum.cz, nebo dopisu na adresu Správce, adresa Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ActiveCampaign, LLC
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.