Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Udělujete tímto souhlas skupině ACTUM Digital, jmenovitě společnostem:

a. Actum, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČ 25090607, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48835
b. Actum+, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČ 02785307, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223581,
c. Actum X, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČ 05908841, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272831,
d. Actum Digital GmbH, se sídlem Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf, Německo, ID Společnosti HRB 77957,
ACTUM Digital B.V., se sídlem Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, Holandsko, 

dále jen „Společní správci“, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • pracovní pozice
  • názve společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, pracovní pozice, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení v tomto rozsahu:

  • informace o produkteh a službách,
  • případové studie,
  • pozvánky na události, konference a webináře

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na actum@actum.cz, nebo dopisu na adresu Správce, adresa Hvězdova 1734/2c, Praha 4,  140 00.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru ActiveCampaign, LLC

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-          na přenositelnost údajů,

-          v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.