Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Udělujete tímto souhlas skupině Actum Digital, jmenovitě společnostem:

a. Actum, s.r.o., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 25090607, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48835
b. Actum+, s.r.o., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 02785307, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223581,
c. Actum X, s.r.o., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 05908841, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272831,
d. Actum Digital GmbH, se sídlem Elisabethstraße 105, 40217 Düsseldorf, Německo, ID Společnosti HRB 77957,
e. Actum Digital B.V., se sídlem Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, Holandsko, 

dále jen „Společní správci“, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • pracovní pozice
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, pracovní pozice, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení v tomto rozsahu:

  • informace o produktech a službách,
  • případové studie,
  • pozvánky na události, konference a webináře

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na actum@actum.cz, nebo dopisu na adresu Správce, adresa Plynární 1617/10, Praha 7,
170 00.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru ActiveCampaign, LLC

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-          na přenositelnost údajů,

-          v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.