Vývoj online prodejního kanálu

www.wuestenrot.cz

Vývoj online prodejního kanálu

Wüstenrot je společnost nabízející celou škálu finančních produktů a služeb, rizikového a kapitálového pojištění nebo široké spektrum hypotečních úvěrů, internetového bankovnictví a mnohých dalších.

Nejvýznamnějším projektem realizovaným naší společností byl proto vývoj online prodejního kanálu. V souvislosti s tím jsme zaštiťovali i vývoj nových webových stránek a vytvoření analytických dashboardů pro informace o výkonnosti jednotlivých produktů a efektivitě online kampaní.

Hlavním cílem projektu bylo:

  • Navázání užšího vztahu se zákazníky na internetu a splnění jejich požadavků.
  • Zjednodušení a zefektivnění editace obsahu a zároveň správy webových stránek společnosti.
  • Integrace webového řešení call centra klienta (w24.cz) a dalších externích systémů třetích osob.
  • Sladit vnitřní procesy, aby mohli do systému implementovat i externí partneři.

Vývoj online prodejního kanálu
Vývoj online prodejního kanálu
Vývoj online prodejního kanálu
Co se nám podařilo zlepšit:

Zákazníci mohou využívat kvalitnější samoobsluhu pro editaci obsahu i struktury webových stránek. Nové pojetí UX a webových stránek a zkvalitnění informační architektury vedlo k efektivnějšímu zacílení zákazníků. Díky novému pojetí UX se prodloužila aktivita uživatele a doba strávená na webu (o více než 30 sekund), aniž by se zároveň zvýšil počet shlédnutých stránek během návštěvy.

Díky celkovému zkvalitnění UX a uživatelsky orientovanému přístupu se obecně snížila míra okamžitého opuštění stránky (o přibližně 8–10 %), přičemž v cílových regionech je tento pokles ještě výraznější (v některých případech o více než 12 %).


Zkušenosti, které jsme si z projektu odnesli:

Vzhledem ke složitosti aplikace a jejímu postupnému rozšiřování bylo nutné uvažovat komplexně, vždy s perfektní znalostí prostředí při návrhu i při samotné implementaci.