Raiffeisen Leasing

Redesign webových stránek Raiffeisen Leasing

https://www.rl.cz

Projekt Raiffeisen Leasing

Raiffeisen - Leasing poskytuje komplexní nabídku finančních produktů určených pro financování movitých předmětů i nemovitostí, a to včetně doplňkových služeb. Na českém trhu působí již od roku 1994 a je členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

Pro Raiffeisen Leasing jsme navrhli optimalizaci UX a realizaci grafiky, která musela odpovídat korporátnímu designu. Také jsme připravili návrh komponent administrace stránek tak, aby se všechen obsah dal jednoduše editovat a spravovat, k čemuž významně pomohlo Kentico 9 CMS. Součástí projektu bylo také připravení portál pro dvě jazykové mutace.

Co se nám podařilo zlepšit

Staré webové stránky byly nevhodné pro mobilní zařízení, naším úkolem tedy bylo vytvořit co nejmodernější nový UX design s maximálním zohledněním mobilních uživatelů. Náš přístup byl velmi prospěšný a zvýšil mobilní využití – obsah i navigace jsou nyní plně optimalizovány pro mobilní zařízení. Nová struktura obsahu nám dále pomohla udržet uživatele na webových stránkách déle a snížit míru okamžitého opuštění.

Zkušenost, kterou jsme si z projektu odnesli

Vytvoření několika unikátních dokumentových typů, které umožnily jednoduchou editaci veškerého obsahu, který byl následně automaticky modifikován pro jednotlivá responzivní zobrazení. Formuláře/konfi guráty byly vytvořeny jako custom prvky, které plně podporují funkčnost BizFormů při sběru dat, emailových notifi kací a šablon. Zákazník tak v modulu BizForm vidí všechna data.