Sjednocení softwarové architektury a redesign platformy Kadena

www.cenveokadena.com

Projekt Kadena Cenveo

Technologická platforma společnosti Cenveo Kadena přináší řešení Dynamic Mail, Agile Fulfillment a Managed Supply Chain, jež transformují tiskové programy na cenné marketingové prostředky.

Kadena modulární design nabízí řešení konkrétních obchodních požadavků klientů. S její pomocí mohou klienti vytvářet působivější komunikaci, zjednodušit procesy, snížit výdaje apod.

Hlavní cíle spolupráce na platformě:

  • Sjednotit softwarovou architekturu stávajících zákaznických portálů B2B pro objednávání tiskových řešení.
  • Přizpůsobit zákaznickou aplikaci modernímu způsobu využití důležitých principů UX.
  • Oddělit front-endové rozhraní od podnikové logiky, zcela založené na mikroservisní architektuře
  • Zachovat současné obchodní procesy propojením nového řešení se stávajícím ERP a jinými externími systémy, které se používají
  • Umožnit spouštění více instancí aplikace s různými nastaveními pro partnery Cenveo B2B
  • Podporovat nárůst prodeje nové platformy prostřednictvím modelu Software-as-a-Service

Co se nám podařilo zlepšit

Staré webové stránky byly nevhodné pro mobilní zařízení, naším úkolem tedy bylo vytvořit co nejmodernější nový UX design s maximálním zohledněním mobilních uživatelů. Náš přístup byl velmi prospěšný a zvýšil mobilní využití – obsah i navigace jsou nyní plně optimalizovány pro mobilní zařízení. Nová struktura obsahu nám dále pomohla udržet uživatele na webových stránkách déle a snížit míru okamžitého opuštění.

Zkušenost, kterou jsme si z projektu odnesli

Vytvoření několika unikátních dokumentových typů, které umožnily jednoduchou editaci veškerého obsahu, který byl následně automaticky modifikován pro jednotlivá responzivní zobrazení. Formuláře/konfi guráty byly vytvořeny jako custom prvky, které plně podporují funkčnost BizFormů při sběru dat, emailových notifi kací a šablon. Zákazník tak v modulu BizForm vidí všechna data.