Potřebujete zkušeného navigátora v digitálním světě?

Pomůžeme vám s tvorbou komplexní digitální marketingové strategie.

Proč digitální marketingová strategie?

 • Rozšiřuje obchodní strategii o on-line pohled s bezprostředním dopadem na obchodní výsledky firmy.
 • Customer Centred Approach zaručuje lepší zákaznický zážitek a vede k udržení dlouhodobého vztahu s klientem.
 • Napomáhá mít data, a tím pádem byznys jako takový více pod kontrolou – rychlé vyhodnocení situaci na základě správného sledování správných dat.
 • Pomůže zoptimalizovat vaše interní procesy díky nastavení marketingové automatizace.

S čím vám pomůžeme?

 • Provedeme komplexní analýzu vašeho byznysu – analýzu produktů, konkurence a tržního okolí, zmapujeme interní procesy a role a posoudíme vhodnost vámi používaných technologií. 
 • Zjistíme současný stav jednotlivých digitálních disciplín a doporučíme vhodný postup pro další rozvoj v digitálním světě.
 • Na základě provedené analýzy připravíme digitální marketingovou strategii. 
 • Pomůžeme vám s implementací doporučení vyplývajících ze strategií – předáme vám nezbytné know-how nebo vám outsourcujeme naše zdroje.

Kdy řešit digitální strategii?

 • Pokud máte v plánu launch nového digitálního produktu.
 • Jestliže potřebujete zvýšit prodej z digitálních kanálů nebo hledáte nové možnosti prodeje v on-line světě.
 • V případě, že máte zájem o zvýšení vaši digitální maturity.
 • Při tvorbě webových stránek či při přechodu na novou platformu.

Potřebujete pomoci v následujících oblastech?

Analýza současného stavu vašeho byznysu

 • Máte vydefinovány digitální cíle v návaznosti na svoji obchodní strategii?
 • Potřebujete posoudit připravenost svého produktu pro prodej v digitálním světě?
 • Máte identifikovány svoje zákazníky a zmapovány jejich digitální cesty?
 • Potřebujete zrevidovat role, interní procesy a systémové integrace?

Digitální marketingová strategie

 • Víte, jakým způsobem doplnit svoji obchodní strategii o digitální pohled?
 • Máte připravenou obsahovou, lead nurturing a komunikační strategii a vše přizpůsobeno pro on-line potřeby?
 • Máte stanoveny metriky úspěšnosti a víte, jak je vyhodnocovat a dále s nimi pracovat?
 • Chtěli byste lépe identifikovat svoje zákazníky a nastavit s nimi 1-2-1 komunikaci?

Předání know-how nebo outsourcing zdrojů v digitálním světě

 • Potřebujete se rychle posunout v digitální maturitě v jakékoli digitální disciplíně, ale nechcete do svého interního týmu najímat specialistu?
 • Potřebujete začlenit svoji obchodní činnost do digitálních cílů?
 • Nevíte si rady s technologií, kterou jste do firmy zakoupili, a chtěli byste využít její plný potenciál?
 • Potřebujete proškolit svoje zaměstnance?

Projekty

Naši klienti se nacházejí v různých fázích digitální maturity. Každému z nich pomáháme individuálním způsobem, nasloucháme jim a přizpůsobujeme se jejich potřebám a tempu.

LINET Group

Od quick fixes po komplexní marketingovou strategii, zavedenou v 16 zemích:


 • komplexní poradenství v oblasti digitální marketingové strategie s přesahem do off-line aktivit,
 • technologický support pro Sitecore a Mailchimp,
 • tvorba analytického frameworku a pravidelné interpretace dat,
 • zavedení Customer journey mapping frameworku pro optimalizaci zákaznických cest a definici marketingové automatizace,
 • řešení GDPR compliance v marketingu,
 • strategické poradenství v e-mailingu a marketingové automatizaci,
 • UX koncept pro tvorbu microsites,
 • UX koncept nového korporátního webu.

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors

Od exekuce až po strategické poradenství na straně klienta:


 • strategické poradenství v oblasti e-mailingu a webové analytiky,
 • nastavení procesu e-mailingových kampaní na platformě IBM Watson Campaign Automation pro evropský trh,
 • tvorba strategického analytického frameworku postaveného na Google Analytics 360 & GTM,
 • definice strategického konceptu měření napříč EU, APAC a US lokalizace,
 • nastavení interního reportingu.

innogy

innogy Germany

Společnou vizí personalizační strategie k úspěšné implementaci:


 • projekt s výrazným zapojením klienta směřujícím k efektivnímu plánování a exekuci tvorby personalizační strategie,
 • definice cílových skupin a zákaznických cest,
 • tvorba strategií pro B2B a korporátní oblasti,
 • nastavení Sitecore platformy a podpora vlastního vývoje,
 • příprava metodiky vyhodnocení dat ze Sitecore a z Google Analytics 360,
 • průběžný reporting a kontinuální optimalizace strategie.

Potřebujete poradit?
Nezávazně nás kontaktujte.

Povinné