Strategická segmentace a life-cycle management

www.zindulka.cz

Strategická segmentace a life-cycle management

Primárním cílem projektu bylo segmentovat zákazníky Zindulky podle jejich životního cyklu. Díky velkému množství dostupných dat se podařilo segmenty popsat opravdu detailně, což umožnilo velmi jednoduše a přesně určit, co má být obsahem komunikace tak, aby byla relevantní a reagovala na individuální potřeby zákazníků. Segmentovanou komunikaci jsme začali využívat v e-mailingu, PPC kampaních i na webu. Sledováním, vyhodnocováním a optimalizací těchto aktivit jsme začali poznávat a zařazovat do segmentů i nové zákazníky. Celé řešení nyní umožňuje jednoduchý přechod k automatizaci velké části marketingové komunikace společnosti.

Strategická segmentace a life-cycle management
Strategická segmentace a life-cycle management
Strategická segmentace a life-cycle management
Zpětná vazba od klienta:
„Je výborné, že malá firma jako Zindulka může díky Actum+ používat moderní technologie a všechno dělat profesionálním způsobem. Oceňujeme také, že agentura nabízí komplexnost služeb, které výrazně urychlí naši práci a komunikaci. Díky trvalé a úzké spolupráci Zindulky a Actum+ poznávají specialisté z Actum+ model chování našich zákazníků a dokáží tak více proniknout do jejich myšlení a fungování naší firmy.“


Petr Bartoš
Marketing Manager

Zkušenost, kterou jsme si z projektu odnesli:
  • Propojení dat z různých zdrojů a jejich efektivní využívání pro zlepšování obchodních výsledků.
  • Segmentace nesourodé skupiny zákazníků díky dostupným datům.
  • Příprava segmentované komunikace napříč digitálními kanály a efektivnější plnění stanovených cílů. 
  • Automatizace e-mailingových kampaní a jejich provázání s obsahem na webových stránkách.

Co se nám podařilo vylepšit:

o 95 % Meziroční nárůst návštěvnosti
32 % Meziroční zvýšení brand awarness
111 % Meziroční nárůst rezervací z webu