Responzivní analytika

www.wuestenrot.cz

Webová analytika

Pro získání podrobnějšího náhledu na chování uživatele a optimalizaci obsahu na webu wustenrot.cz jsme implementovali responzivní analytiku. Tato implementace nám umožnila vyhodnocovat podíl zobrazovaných variant rozložení webu a určit podíl zobrazovaných variant webu na mobilních zařízeních. Nesledujeme pouze orientaci mobilního zařízení (zobrazení Na výšku/Na šířku), ale vyhodnocujeme i změnu orientace načteného obsahu během návštěvy uživatele. Součástí nasazené responzivní analytiky je rovněž sledování interakce s jednotlivými úrovněmi navigačního menu. Interakce uživatelů s navigačním menu sledujeme i na jiných zařízeních než na mobilních. Díky získaným datům je klient schopen identifikovat konverzní cesty a customer journeys.

Zkušenosti které jsme si odnesli:
  • Detailní znalost modulu Enhanced Ecommerce a Google Tag Manageru.
  • Implementace pokročilé ecommerce webové analytiky.
  • Segmentace uživatelů na základě nákupního chování.