Webová analytika

www.wuestenrot.cz

Webová analytika
Pro lepší sledování zákaznického chování na webu a optimalizaci nabízeného obsahu jsme implementovali pokročilou analytiku, která přinesla pro každý produkt přehled typologie zákazníků, výši a strukturu nákupů, zdroje návštěvnosti a mnoho dalších dat, které jsou využívány pro zlepšování Customer Experience. Součástí projektu bylo i vytvoření manažerských dashboardů, které v reálném čase upozorňují na neobvyklý vývoj v prodejích, ukazují profitabilitu jednotlivých produktů a zdrojů návštěvnosti, a které usnadňují optimalizaci kampaní a produktů. Navíc díky implementaci Google Tag Manageru může klient jednoduše nastavovat a spravovat měření požadovaných akcí bez nutnosti účasti vlastního IT a šetřit tak interní kapacity.
Webová analytika
Webová analytika
Webová analytika
Zkušenosti, které jsme si odnesli:
  • Detailní znalost Google Tag Manageru.
  • Implementace analytiky současně nejmodernějším způsobem.
  • Definice potřeb a cílů napříč celou společností.