Own Business Day

www.own-business-day.com

Metro Cash & Carry je naším dlouhodobým partnerem s působností ve 25 zemích. V letošním roce jsme pro MCC připravili globální kampaň a platformu Own Business Day, které se účastnili podnikatelé i jejich zákazníci ve 20 zemích světa. Kampaň začala již v červnu a postupně gradovala až do 11. října, kdy proběhl ve všech zemích Own Business Day. Kampaň a její propagace byla podpořena rozsáhlou emailovou komunikací, kterou připravoval a po celou dobu podporoval emailingový tým Actum+. Nastavili jsme transakční a automatizované maily, které reagovaly na akce provedené ve webové či mobilní aplikaci. Součástí ale byla také příprava marketingové komunikace, která měla za cíl propagovat Den soukromého podnikání a udržovat kontakt s již přihlášenými účastníky.
Zkušenosti, které jsme si z projektu odnesli:
  • Vytvoření a naplnění plánu kampaně pro 20 zemí světa paralelně, koordinace podpory.
  • Nastavení marketingové automatizace systému Optivo.
  • Implementace XML feedů pro nahrávání dat.