MAKRO Cash & Carry

Strategie a exekuce e-mailingu

www.makro.cz

Strategie a exekuce e-mailingu
Společnost MAKRO příchází každé dva týdny s akčními nabídkami a dalšími kampaněmi. Jedním z cílů společnosti je snížit náklady na jejich distribuci a zároveň zvýšit jejich efektivitu. E-mailová komunikace je proto postavena na segmentaci zákazníků a relevanci nabídek produktů. Vhodná strategie, optimalizace procesu rozesílek a jejich efektivní exekuce má prokazatelné dopady na dlouhodobé zlepšování obchodních výsledků.
Strategie a exekuce e-mailingu
Strategie a exekuce e-mailingu
Strategie a exekuce e-mailingu
Zpětná vazba od klienta:
„Během uplynulého roku jsme s agenturou Actum+ změnili vzhled MAKRO newsletterů, zavedli strategickou segmentaci a spustili první automatizované emailingové programy. Díky užší spolupráci se nám daří e-mail marketingové aktivity nejen lépe vyhodnocovat, ale především postupně dosahovat jejich větší výkonnosti. Největším přínosem byla spolupráce na vyhodnocování z pohledu obchodních výsledků MAKRO e-mailingu napříč všemi cílovými skupinami.“
Zkušenost, kterou jsme si z projektu odnesli:
  • Optimalizace procesu za účelem snížení nákladů na e-mailing.
  • Schopnost pružně reagovat na změnu v zadání a odbavit efektivně velké objemy e-mailů.
  • Vyhodnocování a optimalizace výkonu založená na pokročilém měření a reportingu.

Co se nám podařilo vylepšit:

40 % Nárůst Open-rate u nejlépe fungujících segmentů
30 % Nárůst Click-rate u nejlépe fungujících segmentů
70 % Snížení potřebného času na přípravu e-mailů