Migrace obsahu webů

www.cz.laufen.com

Migrace obsahu webů
Laufen Bathrooms AG je leaderem světového trhu s luxusním sanitárním vybavením, pro kterého zajišťujeme kompletní migraci všech 25 webů zemí, ve kterých společnost působí. Celý proces migrace byl nastaven s ohledem na cíl spustit celé řešení v polovině roku 2015. Díky velmi rychlé adaptaci na danou technologii a efektivní exekuci jsme za první kvartál spustili již 5 webů.
Celosvětový portál společnosti Laufen Bathrooms
Celosvětový portál společnosti Laufen Bathrooms
Celosvětový portál společnosti Laufen Bathrooms
Zpětná vazba od klienta:
„Na změně produktových webů pro jednotlivé trhy pracujeme od začátku roku 2014, přičemž Actum zajišťuje redesign a vývoj na nové platformě a Actum+ zajišťuje kompletní migraci obsahu ze starého řešení na to nové. Pilotním webem byla švýcarská mutace s nejvyšší návštěvností. Celý projekt považuji za velmi úspěšný a věřím, že se nám ho díky této spolupráci podaří zrealizovat v termínu.“
Zkušenosti, které jsme si z projektu odnesli:
  • Vytvoření a naplnění plánu kampaně pro 20 zemí světa paralelně, koordinace podpory.
  • Nastavení marketingové automatizace systému Optivo.
  • Implementace XML feedů pro nahrávání dat.
Co se nám podařilo zlepšit:
  • Redukce kapacit potřebných pro migraci na jednoho člověka.
  • Migraci jednoho webu zvládáme za 5 pracovních dní.