ECommerce platforma z pohledu Integration Bus

Hledáte komplexní řešení pro váš on-line prodej, které vám umožní rozsáhlou možnost integrací a podpoří rozvoj vaší firmy?

I realizace projektu nové eCommerce platformy může proběhnout rychle a snadno. Před výběrem platformy však zvažte několik klíčových faktorů, abyste se vyhnuli nevhodné platformě či špatným očekáváním. 

První výzvou, s kterou se často setkáváme, jsou nevhodně zvolená hodnotící kritéria pro výběr platformy. Ta mnohdy nezohledňují reálné potřeby klienta a nepokrývají veškerá očekávání, která se následně dodavatel snaží rozklíčovat.

Jak je z obrázku níže patrné, eCommerce už není v dnešní době pouhým e-shopem, který prodává produkty. Pro potřeby odbavení zakázky, marketingu a uživatelské podpory je nutností jeho napojení na systémy třetích stran. 

Kentico blog eCommerce

Centrální bod digitálního podnikání

Každý klient by si měl položit otázku: „Co je právě u nás v podniku tím centrálním bodem?“ Je jím software zajišťující eCommerce služby anebo nezávislé ERP řešení? Známe dopady takové změny, nebo jenom očekáváme novou grafiku, s kterou si poradí IT?

V závislosti na odpovědi se mohou přístupy implementace značně lišit. Co ovšem zůstává společné je potřeba platformy schopné adoptovat se na současnou infrastrukturu bez nutnosti rozsáhlých investic. Případně potřeba vytvořit onen centrální bod. Vyhodnocení interních dopadů, které změna platformy přináší, bývá občas opomenuto. 

Běžná očekávání od eCommerce platformy, s kterými se u klientů setkáváme, jsou exkluzivní možnosti on-line marketingu, personalizace, segmentace, přívětivé administrativní rozhraní a cenově dostupné řešení. Hledáte-li však řešení, které vám vydrží v horizontu 5 – 10 let, je nutné do kritérií výběru platformy zahrnout právě i její integrační schopnosti, vyhnutí se „vendor lock“ řešení a dostatečná podpora rozvoje ze strany výrobce. 

Vyhodnocení takového tendru vám sice bude trvat o několik týdnů déle, ušetříte si však mnoho starostí a zmařených investic, které by vyžadovaly změnu platformy za další 2-3 roky. 

Právě kombinace exkluzivních marketingových funkcí (personalizace, segmentace, marketing automation, atd.), jednoduchá administrace a z pohledu IT rozsáhlé možnosti integrací činí Kentico CMS na poli eCommerce platforem tak úspěšným.