SOFTWARE ARCHITEKT

O pozici

Pracovní náplň SW architekta zahrnuje vysokou mírou profesionální samostatnosti na projektech zákaznických řešení.

Na této pozici budeš aktivně pracovat na kvalitě vývoje SW během tří vývojových fází.

V každé fázi se úloha SW architekta liší, ale je vždy rozhodující pro úspěšné dodání požadovaného řešení.

Příprava projektu

V této fázi jsou hlavními úkoly:

 • Studie proveditelnosti – zhodnocení realizovatelnosti navrhovaného řešení
 • Logický a fyzický návrh řešení - návrh systému jako celku.
 • Komunikace se Solution Architekty o navrhovaných řešeních
 • Ověření všech komponent infrastruktury (vývojová prostředí, kontinuální integrace atd.)
 • Ověření všech nástrojů nutných k vývoji (nástroje pro monitorování kvality atd.)
 • Definování základních principů architektury řešení
 • Komunikace s dodavateli třetích stran (architekty)- sjednotit se v principech architektury

Vývoj projektu

Během této fáze patří mezi hlavní úkoly především:

 • Ověření /kontrola principů architektury a jejich dodržování
 • Správa závislostí portfolia pro projekt
 • Konzultování navrhovaných řešení s vývojáři
 • Analýza dopadu změnových požadavků
 • Integrace nových funkcí a požadavků

 

Provozní fáze projektu

Během této fáze patří mezi hlavní úkoly především:

 • Analýza dopadů změnových požadavků
 • Analýza hlavních chyb v backend části projektu
 • Integrace nových funkcí a chyb s velkým dopadem na systém

Co od tebe očekáváme:

 • Minimálně 10 let zkušeností ve vývoji softwaru
 • Prokazatelné zkušenosti s návrhem rozsáhlých systémů
 • Selský rozum a analytické myšlení
 • Schopnost řešit zadání nezávisle na platformě
 • Velmi dobrá znalost jazyků C # nebo Java
 • Skvělé komunikační dovednosti
 • Otevřenost k jiným názorům
 • Konzistentnost s vlastními rozhodnutími
 • Zodpovědnost za vlastní práci
 • Pokročilá znalost angličtiny a češtiny

Výhodou je znalost:

 • Platformy CMS
 • Integračních způsobů (REST, SOAP atd.)
 • Databázových systémů
 • Databází NoSQL (MongoDB, DocumentDB etc)

Odpovědět

Povinné

Životopis nebo portfolio (podporované formáty .doc, .pdf, max. 2 MB)