Jak vytěžit maximum z kombinace Google Analytics, Keboola a PowerBI a změnit data v obchodní hodnotu

Segmentace RFM umožňuje prodejcům nacházet konkrétní skupiny zákazníků a směřovat na ně individualizovanou komunikaci, která je mnohem relevantnější k jejich specifickému chování, a tím se může dočkat daleko většího počtu reakcí a zvýšené věrnosti i delší vzájemné spolupráce. Díky technologiím jako je GA, Keboola a Power BI jsme schopni dosáhnout výsledků během několika dní nebo týdnů.

Pro našeho zákazníka yachting°com jsme dokázali účinně definovat segmenty vysoce ceněných zákazníků, aktivních (často nakupujících) zákazníků a zákazníků s velkou pravděpodobností budoucí neaktivity. Na základě těchto zjištění může yachting°com pracovat s vybranými segmenty samostatně a cílit na ně personalizovanou komunikaci s relevantním obsahem s využitím nejúčinnějších komunikačních kanálů. Segmentaci RFM využívá pro efektivní emailový marketing i řada dalších společností, jako například Pietro Filipi.

Na základě analýzy dat z Google Analytics a CRM:

  • Dokážeme identifikovat zákazníky, kteří uskutečnili nákupy v nejposlednějším období, a dokážeme určit, jak často nakupují a za jakou peněžní hodnotu
  • Dokážeme identifikovat zákazníky, kteří uskutečnili nákupy v nejposlednějším období, a dokážeme určit, jak často nakupují a za jakou peněžní hodnotu

Předpokládaný výstup naší analýzy:

Naše řešení

S pomocí nástroje Keboola jsme vytvořili automatizované scénáře v pythonu a R pro získání hloubkového pohledu na zákazníky a produkty. Na straně klienta nejsou potřeba žádné speciální dovednosti.

Nyní plánujeme shromáždit a vizualizovat výstupní data v předem definovaných protokolech PowerBI jako podklad přiměřených rozhodnutí na základě získaných dat. Stačí udělat poslední krok a bude to. Věnujte nám pozornost dál, budeme na svých stránkách zveřejňovat zkušenosti z implementace.

ACTUM+ překračuje hranice běžné analytiky. Náš komplexní přístup začíná identifikací příležitostí a poskytováním doporučení v různých oblastech. Vytváříme holistické strategie měření, a současně poskytujeme služby kompletního zavedení analytiky a průběžných konzultací s cílem optimalizovat a zlepšovat výchozí hypotézu. Poskytujeme našim zákazníkům ty pravé nástroje a informace pro urychlení přechodu na kulturu rozhodování na základě dat, abychom otevřeli dveře k vyššímu objemu prodejů ve smyslu jejich hodnoty a ziskovosti a optimalizaci nákladů na marketing a provoz.


Chtěli byste lépe využívat svá zákaznická data?