IOT_banner_indrustry_v1

Případová studie:
Snížení rizika výpadku technologie

Internet věcí nachází své uplatnění v segmentu průmysl a maloobchodu. My jsme případovou studii připravili pro zákazníka, který se dlouhodobě potýká s problémem výpadku serverů, které se nachází v každé prodejně v jeho maloobchodní síti. 

Aby bylo možné snížit riziko výpadku je nutná digitalizace dat pro zlepšení řízení rizika i optimalizace využití zařízení. S digitálními daty získáme možnost modelovat všechny výrobní procesy do úrovně maximálního detailu a dosáhnout optimálního nastavení a výkonu.

Jak vypadá současný stav?

V každé provozovně je vyčleněna místnost, tzv. serverovna, se serverem, na kterém funguje interní systém. Z důvodu kolísání teploty v serverovně dochází k častým výpadkům serveru, tedy i interního systému. Aktuálně není teplota v místnosti (a jiné veličiny) monitorována a další data nejsou digitalizována a konsolidována, což znemožňuje jejich další zpracování. Naším úkolem je tedy potřebná data získat, digitalizovat, zpracovat, zobrazit a použít je k rozhodnutí. 

Pilotní projekt

Pilotní projekt (digitalizace teploty, prašnosti atd.) nám umožní ověřit technologie pro získání a uložení dat, ověřit datovou strukturu a kvalitu dat. Dalším krokem bude rozšíření platformy do dalších oblastí. 

Řešení

 • Do provozoven umístíme čidla, která budou v reálném čase poskytovat informace o teplotě.
 • Sledovaná data budou online k dispozici správci systému (serveru) a správce bude dostávat i upozornění, pokud nastane krizová situace.
 • Aplikace sledující teplotní veličiny bude integrována s aktuálně používanými nástroji pro monitoring.
 • Pro ukládání a zpracování dat bude použita robustní IoT platforma s předpokladem dalšího využití.
 • Další sledované veličiny: počet otevření dveří, vlhkost a prašnost v místnosti aj. 

Jednoduchá bezešvá integrace s dalšími systémy

 • Pro ukládání dat využijeme MS Azure s IoT hub, který přímo podporuje MMQT protokol.
 • Veškerá data budou dostupná (pro další vyhodnocení) ve zdrojové podobě.
 • Prezentační a notifikační služby budou v samostatné webové aplikaci.
 • Vybrané informace a notifikace budou integrovány s používanými servisními systémy.


Continuous delivery

Fáze 1: Koncept – kompletní příprava

 • Ověření nasazení na jedné lokalitě
 • Shromáždění požadavků používání a definice scénářů
 • Design a popis aplikační části
 • Architektura SW části řešení
development and implementation

Fáze 2: Produkce – produkce řešení a zaškolení obsluhy

 • Vývoj aplikačního řešení
 • Nastavení infrastruktury (data a konektivita)
 • Vytvoření prezentační vrstvy
 • Integrace s dalšími systémy
 • Nasazení do produkce a zaškolení uživatelů
Zodpovednost

Výsledek digitalizace pomocí IoT technologie

 • Okamžitá informace o stavu prostředí provozovny
 • Včasné varování při zhoršení podmínek
 • Identifikace provozoven s dlouhodobě špatnými podmínkami
 • Snížení počtu výpadků serveru a s nimi spojených ztrát
 • Nastavení IoT platformy pro další krok v digitalizaci
 • Snížení rizika nedostupnosti klíčových technologií