Příklady využití IoT

IoT V RETAILU

Existuje spousta možností, jak v maloobchodě využít digitalizaci a optimalizaci snížení nákladů či zvýšení výnosů. Data mohou být k dispozici všem uživatelům v reálném čase prostřednictvím všech typů zařízení. Informace se dají snadno prohledávat a jsou kdykoli připravená k prezentaci, povinnému hlášení, archivaci a použití pokročilých statistických metod. Pouze naše vlastní kreativita je limitem pro používaní, optimalizaci a zlepšení kvality našich služeb, a tedy i zkušeností zákazníku. 

Pro zvětšení a stažení obrázku, klikněte na jeho náhled nebo si ho stáhněte v pdf.

Legenda:

 1. Sada senzorů poskytuje data o délce, délce a složení fronty a spokojenosti zákazníků ve frontě.
 2. Snímače sledují pohyb zákazníků uvnitř prodejny a zaznamenávají cesty a zastávky.
 3. Systém sleduje pohyb pracovníků a jejich aktivity a pomáhá v optimalizaci činností.
 4. Senzory poskytují informace o parametrech v regálu: naplněnost, teplota, vlhkost a další proměnné.
 5. Zde se měří výrobní parametry pro optimalizaci výroby a vlastnosti prostředí pro management kvality.
 6. Tady se sleduje a optimalizuje pohyb dodavatelů a strojů v rámci areálu firmy.
 7. Různé senzory sledují parametry nákladu (teplota, nárazy, vlhkost, poloha) a údaje o poloze a využití kamionů.
 8. Sada senzorů poskytuje data o podmínkách ve skladu (teplota, osvětlení, hluk a další) a využití zařízení ve skladu (poloha, aktivita).
 9. Některé procesy a činnosti mohou být automatizovány (řízení pohybu, teploty, osvětlení).
 10. Senzory vytvářejí statistiku příchozích zákazníků.
 11. Vnitřní navigace optimalizuje délku cesty, sleduje zařízení a zkracuje dobu pro naložení.
 12. Senzory poskytují detailní data o zboží (počty kusů, čas prodeje, teplotu a další parametry).
 13. Data lze obohatit o informace o vnějším prostředí (teploty, čas a další).
 14. Senzory mohou poskytovat data o výrobě a dostupnosti zboží.
 15. Senzory mohou postkytovat upozornění na pohybující se stroje nebo probíhající aktivity.IoT VE VÝROBĚ

Existuje spousta příležitostí k využití digitalizace a optimalizace strojů. Díky nim můžeme snižovat náklady nebo zvyšovat výnosy. Veškerá data mohou být dostupná v reálném čase prostřednictvím všech typů zařízení jakémukoliv uživateli. Tato data, jsou vyhledavatelná, dostupná v prezentovatelné podobě, archivovatelná a mohou na ně být aplikovány pokročilé statistické metody. Pouze naše vlastní kreativita je limit pro používání, optimalizaci a zlepšování kvality a zkušeností zákazníků.


Pro zvětšení a stažení obrázku, klikněte na jeho náhled nebo si ho stáhněte jako pdf.

Legenda:

 1. Systém sleduje a eviduje využití materiálu a strojů v rámci areálu.
 2. Aplikace naviguje dodavatele v rámci areálu a optimalizuje jejich pohyb.
 3. Informace o efektivitě využití s plánu jsou dostupné v digitální podobě.
 4. Systém shromažďuje a poskytuje informace ze strojů v digitální podobě, online a v reálném čase.
 5. Aplikace zobrazuje požadavky na materiál a naviguje k jejich umístní ve skladu.
 6. Systém přiřazuje unikátní identifikátor výrobku a poskytuje k němu informace o součástkách a výrobních postupech.
 7. Senzory sledují postup produktů kontrolním procesem a zaznamenávají výsledky.
 8. Systém sleduje data o pohybu a efektivitě zaměstnanců, vytváří evidenci činností.
 9. Senzory signalizují pohyb strojů a sledují zda jsou zaměstnanci v bezpečné zóně.
 10. Senzory sledují využití strojů a archivují informace o efektivitě.
 11. Návštěvy jsou evidovány a jejich pohyb po areálu je zaznamenán.
 12. Každá vyprodukovaná jednotka je evidována a zaznamenává se její umístění v areálu, evidují se aktivity.
 13. Telemetrická data, data z testování a časové řady jsou dostupné pro R & D.
 14. Senzory zasílají data o použití, poloze a chování prodaných jednotek.
 15. Veškerá produkční data jsou dostupná v reálném čase managementu.

Kontaktujte nás a podívejme se společně, jak může IoT pomoci zrovna vám

Povinné