IOT_banner_indrustry_v1

IoT technologie
IoT je nástroj k řešení vašich problémů a potřeb pro růst

Internet věcí (IoT) umožňuje mít jakákoli data dostupná kdekoliv a kdykoliv. Ať už se jedná o kontrolu zboží, přehled o stavu a výkonu strojů v reálném čase nebo data k potřebná optimalizaci výroby.

Podívejte se, z jakých vrstev se IoT technologie skládá, a zamyslete se nad tím, kde by se ve vašem podniku našla vhodná příležitost pro využití IoT.

V ACTUM IoT poskytujeme vhodné IoT řešení na míru. Nenabízíme žádné krabicové řešení, ale IoT technologii přizpůsobíme vašim potřebám a podmínkám ve vaší firmě. 


Z čeho se skládá IoT technologieSchema IoT vrstvy

Fyzická vrstva

Stroj či předmět, který je opatřen senzory. Senzory sbírají data o výkonu, ale také například o jeho aktuálním stavu, kapacitě, požadavcích a dalších veličinách, které jsou potřeba. A protože jsou senzory napojené na komunikační kanál (IoT síť), jsou schopny veškerá data posílat dál do datové vrstvy.

Datová vrstva

Uložiště, v němž se shromažďují, třídí a vyhodnocují data, která vysílají senzory. Data jsou pak v požadovaném rozsahu a formátu odesílána do prezentační vrstvy, tedy do zařízení, ve kterém chceme dále data zpracovávat. 

UX vrstva

Jedná se o jakékoli zařízení nebo software, ve kterém se získaná data zobrazují a vyhodnocují. Součástí je i přehledný dashboard a automatizace upozornění, a to vše v reálném čase. 

Nezávazně nás kontaktujte

Povinné