IOT Industry 4.0 V2

Jak vymýšlíme a designujeme nová IoT řešení

Chcete IoT řešení využívat ve firmě, ale nevíte, jak s projektem internetu věcí začít? 

Pro vaši jasnější představu jsme popsali jednotlivé fáze projektu, které procházíme s každým naším klientem. 

Základem je definovat cíl, kterého chcete nasazením IoT řešení dosáhnout, a přínosy, které vám má IoT řešení poskytnout. Jaké jsou samotné fáze projektu?

Digital strategy

Příprava konceptu

Uživatelskou, datovou, fyzickou a věcnou vrstvu popíšeme do detailu, abychom mohli připravit business case a ověřit koncept.

Výstupem je zakreslení a popis struktury všech klíčových bodů řešení včetně výpočtů a teoretického ověření funkčnosti. 

Příprava konceptu trvá zhruba dva týdny.

bussines analysis

Ověření konceptu

Ověření konceptu probíhá převážně v laboratoři, kde sestavíme fyzický model plánovaného řešení a prověříme klíčové technické části podle ideálního scénáře.

Získáme tak přesnější představu o teoretickém výkonu řešení a parametrech prototypu.

Ověření konceptu trvá přibližně 2-3 týdny.

Usetrete

Příprava business case

V rámci business case popíšeme ekonomickou stránku projektu včetně všech vrstev řešení (hardware, konektivita, datová vrstva a prezentační vrstva) a odhadu náročnosti kroků při nasazení a servisu. Vyhodnotíme návratnost investice.

Příprava business case trvá zhruba 1-2 týdny.

Microservices

Prototyp

Prototyp je model řešení, díky kterému můžeme řešení testovat v reálných podmínkách provozu. Ověříme, zda klíčové parametry odpovídají požadavkům, a připravíme finální HW design řešení.

Vytvoření a testování prototypu je závislé na náročnosti podmínek provozu a trvá minimálně dva týdny.

Visual studio

Vývoj produkční verze

Vytvoříme produkční SW verzi, proběhne integrace třetích stran a provedeme update business case. V tomto kroku finalizujeme vývoj. Důležitou částí je pečlivé řešení bezpečnostních rizik.

Práce na výrobě produkční verze trvají čtyři až šest týdnů.

React native - oslovení

Uvedení do provozu

V této části dojde k naplánování a fyzické instalaci zařízení, rozšíření produkčních verzí SW, testování celkového řešení, měření KPI a optimalizaci v případě, že neodpovídají původním očekáváním. 

V závislosti na náročnosti plánování uvedení do provozu a následné instalace a rozsahu je očekávaná délka tohoto kroku tři až čtyři týdny.

Nezávazně nás kontaktujte

Povinné