Jak jsme se dostali k IoT


Průmyslová revoluce odstartovala raketový nárůst výrobní produktivity, ale také vzrůstající specializaci po celém světě.

A zatímco 1. a 2. průmyslová revoluce se týkala především strojů a jejich využití, 3. a 4. průmyslová revoluce začala zjednodušovat život i lidem mimo výrobní průmysl.1. průmyslovou revoluci řadíme na přelom 18. a 19. století a začala v Anglii, kde byla představena první továrna na zpracování textilu. Od této chvíle již nemusely švadleny šít každý výrobek ručně, ale textilní produkce se začala přemísťovat do tkalcovských továren. A nezůstalo jen u textilního průmyslu, ve výrobním procesu obecně začalo docházet k přechodu od ruční výroby k manufakturám.

Obliba strojů vzrůstala. Ty se začaly vyrábět také pro soukromé použití A protože stroje byly většinou kovové, začalo vzkvétat také strojírenské odvětví i hutnictví, které přispívalo k výrobě kovů a surovin potřebných pro výrobu strojů. To následně mělo vliv na dopravu, protože je jasné, že koně a lidé nemohli zvládnout dopravu potřebných objemů hutních materiálů. A tak byla v roce 1800 představena světu první parní lokomotiva. Parní stroj je dodnes považován za symbol první průmyslové revoluce.

2. průmyslová revoluce je řazena do 70. let 19. století a je spojována především s elektrifikací a vznikem montážních linek. Edison představil světu žárovku a elektřina začala být využívána nejen ve výrobě, ale také v dopravě, ať už se jednalo o soukromé elektromobily, nebo veřejnou tramvajovou dopravu.
V tomto období ale také vědci začali získávat nové představy o člověku a přírodě. Darwin přišel s teorií evoluce, Newton objevuje zákonitosti fyziky včetně jejich aplikace, dojde k objevení rentgenových paprsků, Planc přichází s kvantovou fyzikou a Einstein s teorií relativity. Vnímání světa se začíná diametrálně měnit.

3. průmyslová revoluce je věc nedávná a její datování je velmi sporné. Nejčastěji je zasazována do konce 20 století. Jejím největším přínosem je automatizace procesů. Také proto bývá nejčastěji její počátek spojován s výrobou programovatelného logického automatu, tedy průmyslového počítače - řídící jednotkou pro automatizaci procesů v reálném čase. 3. průmyslová revoluce je tedy velmi často spojována s digitalizací

4. průmyslovou revoluci prožíváme nyní. Je charakterizována masovým rozšířením internetu a jeho využitím prakticky v jakékoliv oblasti. S tím souvisí také automatizace práce a její vliv na trh práce. Množství úkonů lze provádět automatizovaně nebo na dálku a to v reálném čase. Senzory, čipy a další zařízení dokážou sbírat data a dál s nimi pracovat. Internet se stal prostředkem nejen k práci, ale také komunikaci. S tím souvisí i společenské změny, které v tomto období zaznamenáváme. Odhaduje se, že svědky 4. průmyslová revoluce budeme ještě dalších 20 – 30. let. Zatím si ani nedokážeme plně představit, kam nás – při dnešní rychlosti vývoje – nakonec dovede.Začněte 4. průmyslovou revoluci i ve vaší firmě a držte krok s dobou!


Stáhněte si ebook o tom, jak můžete s IoT začít

Kontaktujte nás a podívejme se společně, jak může IoT pomoci zrovna vám

Povinné